,

Công bố thông tin

61. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đội Bình, huyện Yên Sơn đề nghị: “Nâng cấp đầu tư công trình thủy lợi Hồ Anh Trỗi, để đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho nhân dân”.
62. Trả lờiý kiến, kiến nghịcủacử trixã An Khang, thành phố Tuyên Quang đề nghị đầu tư kinh phí cải tạo các trạm bơm bên bờ Sông Lô; và đầu tư kinh phí nạo vét Hồ Cây Lát, để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất.
63. Trả lời kiến nghị của cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang: “Đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân, như: Dự án mô hình nuôi cá chép ruộng; mô hình lợn đen; mô hình trâu, bò vỗ béo...”.
64. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh Tương, huyện Na Hang Đề nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuấtnâng cao thu nhập cho nhân dân
65. Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đề nghị: “Nhà nước quan tâm hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho nhân dân“
66. Cung cấp thông tin về các nội dung cử tri quan tâm tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội tại xã An Khang, thành phố Tuyên Quang
67. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đề nghị: Các cấp có thẩm quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanhtiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã Thái Bình.
68. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang đề nghị: Ban Quản lý khai thác công trình Thuỷ lợi Tuyên Quang xem xét bố trí nguồn kinh phí nâng cấp hệ thống kênh mương thủy lợi Nà Ca nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 280 chiều dài khoảng 200m
69. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương đề nghị:“Nâng cấp 02 trạm bơm Thanh Thất và Thác Nóng“
70. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên đề nghị: “Hỗ trợ kinh phí cải tạo, nạo vét lòng hồ chứa nước thôn Khánh Xuân để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất của Nhân dân”.
71. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:“Sửa chữa đập Hoàng Tân, hiện nay đangbịrò rỉ nước”.
72. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị: “Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi, thôn Thái Thịnh để phục vụ sản xuất của Nhân dân”.
73. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét, đầu tư xây dựng kè bờ suối thôn Nà Khậu”.
74. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên đề nghị: “Đầu tư xây dựng 01 trạm bơm nước phục vụ sản xuất cánh đồng với diện tích khoảng 30ha tại thôn Xuân Mai”.
75. V/v báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận huyện Hàm Yên và xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương