,

Công bố thông tin

31. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương đề nghị:“Sửa chữa đập Hoàng Tân, hiện nay đangbịrò rỉ nước”.
32. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương đề nghị: “Tu sửa, nâng cấp đập Dộc Ổi, thôn Thái Thịnh để phục vụ sản xuất của Nhân dân”.
33. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét, đầu tư xây dựng kè bờ suối thôn Nà Khậu”.
34. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên đề nghị: “Đầu tư xây dựng 01 trạm bơm nước phục vụ sản xuất cánh đồng với diện tích khoảng 30ha tại thôn Xuân Mai”.
35. V/v báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận huyện Hàm Yên và xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương
36. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm thực hiện dự án nước sạch phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã đã được khảo sát.    
37. Danh sách các cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 30/6/2023)
38. Danh sách các cơ sở kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh đăng ký thông tin (Luỹ kế đến ngày 30/6/2023)
39. THÔNG BÁO Kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Nông nghiệp và PTNT 6 tháng đầu năm 2023  
40. Quyết định số 419/QĐ-SNN ngày 13/6/2023 Về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
41. Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí lậpĐề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
42. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
43. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023  
44. Quyết định về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên  
45. Quyết định Về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT