,

Bảo vệ thực vật

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
109/2018/NĐ-CP29-08-2018
Ngày hiệu lực: 29-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
3435/QĐ-BNN28-08-2018
Ngày hiệu lực: 28-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
675/QĐ-UBND20-06-2018
Ngày hiệu lực: 20-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1317/BVTV-TV24-05-2018
Ngày hiệu lực: 24-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
3840/BNN-BVTV21-05-2018
Ngày hiệu lực: 21-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
586/QĐ-BNN-TT12-02-2018
Ngày hiệu lực: 12-02-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
172/TT&BVTV07-08-2017
Ngày hiệu lực: 07-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1561/SNN-TTBVTV07-08-2017
Ngày hiệu lực: 07-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
899/PA-SNN08-05-2017
Ngày hiệu lực: 08-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2017/TT-BNNPTNT08-03-2017
Ngày hiệu lực: 08-03-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
48/2015/TT-BNNPTNT16-12-2015
Ngày hiệu lực: 16-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
293/BVTV- KT15-12-2015
Ngày hiệu lực: 15-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
232/BVTV-KT21-09-2015
Ngày hiệu lực: 21-09-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
202/BVTV-KT12-08-2015
Ngày hiệu lực: 12-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
199/BVTV-TTra12-08-2015
Ngày hiệu lực: 12-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực