,

Bảo vệ thực vật

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
200/BVTV-TTra12-08-2015
Ngày hiệu lực: 12-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1696/SNN-BVTV06-08-2015
Ngày hiệu lực: 06-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
190/BVTV-KT27-07-2015
Ngày hiệu lực: 27-07-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
145/BVTV-KT17-06-2015
Ngày hiệu lực: 17-06-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
103/BVTV-KT26-04-2015
Ngày hiệu lực: 26-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
102/BVTV-KT25-04-2015
Ngày hiệu lực: 25-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
604/SNN-BVTV06-04-2015
Ngày hiệu lực: 06-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
405/SNN-BVTV17-03-2015
Ngày hiệu lực: 17-03-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2015/TT-BNNPTNT12-02-2015
Ngày hiệu lực: 12-02-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/2015/TT-BNNPTN29-01-2015
Ngày hiệu lực: 29-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
35/2014/TT-BNNPTNT31-10-2014
Ngày hiệu lực: 31-10-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
203/BVTV-TTr16-09-2014
Ngày hiệu lực: 16-09-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/2014/TT-BNNPTNT20-06-2014
Ngày hiệu lực: 20-06-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/2013/QH1325-11-2013
Ngày hiệu lực: 01-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực