,

Phát triển nông thôn

Ngát hương chè Làng Bát

Nhắc đến Làng Bát, nhiều người nghĩ ngay đến vị chè rất riêng. Quả thật, ở vùng quê ấy bà con quanh năm bám trụ với nghề chè, nhờ có cây chè mà nhiều ...

Phát triển vùng nguyên liệu

Xã Kháng Nhật huyện Sơn Dương đang tích cực vận động nông dân liên kết với hợp tác xã, doanh nghiệp để cung ứng sản phẩm rau cho nhà máy chế biến ...