,

Kế hoạch

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/KH-PCTT02-06-2017
Ngày hiệu lực: 02-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/KH-PCTT02-06-2017
Ngày hiệu lực: 02-06-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/KH-UBND19-05-2017
Ngày hiệu lực: 19-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
38/KH-UBND12-05-2017
Ngày hiệu lực: 12-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
36/KH-UBND09-05-2017
Ngày hiệu lực: 09-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1537/QĐ-BNN-TY24-04-2017
Ngày hiệu lực: 24-04-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/KH-BCĐ11-04-2017
Ngày hiệu lực: 11-04-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
537/KH-SNN29-03-2017
Ngày hiệu lực: 29-03-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
538/KH-SNN21-03-2017
Ngày hiệu lực: 21-03-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
418/KH-SNN08-03-2017
Ngày hiệu lực: 08-03-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/KH-UBND21-02-2017
Ngày hiệu lực: 21-02-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
230/KH-SNN14-02-2017
Ngày hiệu lực: 14-02-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/KH-SNN29-01-2017
Ngày hiệu lực: 29-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
123/KH-SNN19-01-2017
Ngày hiệu lực: 19-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/KH-UBND06-01-2017
Ngày hiệu lực: 06-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực