Phát triển và giữ vững thương hiệu gà Tân Tạo

Gà Tân Tạo vừa được Cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đây là đặc sản của phường Đội Cấn (TP Tuyên Quang). Để phát triển và giữ vững thương hiệu, UBND phường Đội Cấn khuyến khích người dân mở rộng quy mô chăn nuôi, đồng thời áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng bán hữu cơ để chất lượng gà ngày càng được khẳng định, giữ vững.