Tháo gỡ khó khăn sau sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp

Ngày 17-12-2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Mục tiêu đề ra là nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng; tạo cơ chế quản lý mới và hình thức tổ chức phù hợp để thúc đẩy ứng dụng nhanh và có hiệu quả các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất lâm nghiệp.

Trồng trên 1,8 triệu cây xanh

Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ, đến giữa tháng 9, toàn tỉnh đã trồng trên 1,8 triệu cây xanh, đạt 150,4 % kế hoạch.

Hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ rừng

Giao khoán bảo vệ rừng mang lại lợi ích kép, vừa tạo sinh kế phát triển kinh tế, vừa khuyến khích người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. Tình ...

Không để sâu, bệnh hại rừng mới trồng

Diễn biến bất thường của thời tiết khiến sâu, bệnh xuất hiện và gây hại trên cây lâm nghiệp, đặc biệt diện tích rừng mới trồng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh ...