,

Tin sản xuất

Chủ động phòng, chống cháy rừng đầu mùa nắng nóng

Bước vào đầu mùa nắng nóng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, (PCCCR) như tập trung xử lý thực bì, chuẩn bị trang thiết bị, triển khai canh gác lửa rừng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

Ngọc gà đồi

Anh Phan Thanh Ngọc là người Trung Môn (Yên Sơn) nhưng lại có duyên với mảnh đất Năng Khả (Na Hang). Bởi, làm đủ nghề nhưng cái nghề “tay ngang” nuôi ...

Có một vựa rau trong lòng thành phố

Nằm ở phía Tây Bắc của phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) có một vựa rau được trồng theo quy trình VietGap luôn duy trì với diện tích từ 10 đến 20 ...

Làm giàu từ kinh tế rừng

Với nhiều chính sách hỗ trợ của tỉnh, sự nhạy bén của người dân, nguồn lợi từ phát triển rừng sản xuất đã giúp nhiều hộ gia đình vươn lên thoát ...