,

Trồng trọt

Lấy vụ mùa bù vụ xuân

Sản xuất vụ xuân đã khép lại, theo nhận định của ngành chuyên môn năng suất, sản lượng cây trồng năm nay phần nào bị ảnh hưởng bởi biến động của thời ...

Mùa lạc Chiêm Hóa

Vụ lạc xuân năm 2023, huyện Chiêm Hóa trồng được trên 914 ha, tập trung ở các xã Yên Nguyên, Tân Mỹ, Hùng Mỹ, Trung Hà, Xuân Quang. Mặc dù gặp thời ...

Yên Phú vào mùa thanh long

Đến với xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, nhiều người thích thú bởi những vườn thanh long trải rộng với sắc xanh nổi bật. Những khu vườn này không chỉ mang ...