,

Thị trường nông sản

Người trẻ nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Trước đây, hầu hết những người trẻ ở nông thôn, miền núi luôn có khát vọng thoát ly khỏi bản làng lên thành phố lập nghiệp. Thế nhưng ngày nay, nhiều bạn trẻ ở xứ Tuyên gắn bó với mảnh đất quê nhà, tìm những lối đi riêng góp phần nâng tầm giá trị nông sản, làm giàu cho quê hương.

Giá thu mua mía tăng 80 đồng/kg

Vụ thu hoạch mía năm 2022-2023 giá thu mua mía nguyên liệu của Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương là 1.030 đồng/tấn. So với vụ ép năm 2021-2022, giá ...