,

Tổ chức cán bộ

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
352/QĐ-SNN20-08-2019
Ngày hiệu lực: 20-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
337/QĐ-SNN01-08-2019
Ngày hiệu lực: 01-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
789/QĐ-UBND26-07-2019
Ngày hiệu lực: 26-07-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/2019/QĐ-BND10-07-2019
Ngày hiệu lực: 01-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
1240/QĐ-BNN16-04-2019
Ngày hiệu lực: 16-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
169/QĐ-UBND01-03-2019
Ngày hiệu lực: 01-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/2019/NĐ-CP30-01-2019
Ngày hiệu lực: 30-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
41/2018/TT-BNNPTNT28-12-2018
Ngày hiệu lực: 28-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
52/QĐ-TTBVTV10-12-2018
Ngày hiệu lực: 10-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
165/QĐ-CCTS05-12-2018
Ngày hiệu lực: 05-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/NQ-HĐND04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
161/2018/NĐ-CP29-11-2018
Ngày hiệu lực: 29-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
4479/QĐ-BNN-TCCB13-11-2018
Ngày hiệu lực: 13-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
113/2018/NĐ-CP31-08-2018
Ngày hiệu lực: 31-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/2018/TT-BNN06-08-2018
Ngày hiệu lực: 06-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực