,

Tổ chức cán bộ

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
/HD-SNN18-06-2015
Ngày hiệu lực: 18-06-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
56/2015/NĐ-CP09-06-2015
Ngày hiệu lực: 09-06-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
2925-BNN-TCCB10-04-2015
Ngày hiệu lực: 10-04-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/2015/TT-BNNPTNT26-03-2015
Ngày hiệu lực: 26-03-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV25-03-2015
Ngày hiệu lực: 25-03-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
2645/SNN-TCCB26-11-2014
Ngày hiệu lực: 26-11-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
43/2006/NĐ-CP25-04-2006
Ngày hiệu lực: 25-04-2006
Trạng thái: Còn hiệu lực
105/2022/NĐ-CP 01-01-1900
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực