,

Tổ chức cán bộ

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
28/NQ-HĐND13-07-2016
Ngày hiệu lực: 13-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND05-07-2016
Ngày hiệu lực: 05-07-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
03/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
08/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
11/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND29-06-2016
Ngày hiệu lực: 29-06-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
50/QĐ-SNN03-02-2016
Ngày hiệu lực: 03-02-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
49/QĐ-SNN03-02-2016
Ngày hiệu lực: 03-02-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2033/QĐ-BNV31-12-2015
Ngày hiệu lực: 31-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
5408/QĐ-BNN-TCLN25-12-2015
Ngày hiệu lực: 25-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực