,

Tổ chức cán bộ

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
04/2018/QĐ-UBND10-07-2018
Ngày hiệu lực: 10-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
24/QĐ-SNN24-01-2018
Ngày hiệu lực: 24-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2018/TT-BNV08-01-2018
Ngày hiệu lực: 08-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
10/2017/TT-BNV29-12-2017
Ngày hiệu lực: 29-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
140/2017/NĐ-CP05-12-2017
Ngày hiệu lực: 05-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
101/2017/NĐ-CP29-11-2017
Ngày hiệu lực: 29-11-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2017/TT-BNV15-09-2017
Ngày hiệu lực: 15-09-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
101/2017/NĐ-CP01-09-2017
Ngày hiệu lực: 01-09-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
88/2017/NĐ-CP27-07-2017
Ngày hiệu lực: 27-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
460/QĐ-UBND10-05-2017
Ngày hiệu lực: 10-05-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/NQ-HĐND04-01-2017
Ngày hiệu lực: 04-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND04-01-2017
Ngày hiệu lực: 04-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
100/NQ-CP18-11-2016
Ngày hiệu lực: 18-11-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
2362/SNN-TCCB04-11-2016
Ngày hiệu lực: 04-11-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
587/QĐ-SNN04-10-2016
Ngày hiệu lực: 04-10-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực