,

Tổ chức cán bộ

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
5408/QĐ-BNN-TCLN25-12-2015
Ngày hiệu lực: 25-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
398/QĐ-UBND18-12-2015
Ngày hiệu lực: 18-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/2015/TT-BNV11-12-2015
Ngày hiệu lực: 11-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
362/QĐ-UBND09-12-2015
Ngày hiệu lực: 09-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
338/QĐ-UBND03-12-2015
Ngày hiệu lực: 03-12-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV20-10-2015
Ngày hiệu lực: 20-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
37/2015/TT-BNNPTNT-BNV20-10-2015
Ngày hiệu lực: 20-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
38/2015/TT-BNNPTNT-BNV20-10-2015
Ngày hiệu lực: 20-10-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/2015/QĐ-UBND10-09-2015
Ngày hiệu lực: 10-09-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
60/KH-UBND29-08-2015
Ngày hiệu lực: 29-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/2015/TTLT-BGTVT-BNV14-08-2015
Ngày hiệu lực: 14-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
802/QĐ-UBND08-07-2015
Ngày hiệu lực: 08-07-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1387/SNN-TCCB02-07-2015
Ngày hiệu lực: 02-07-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1804/UBND-NLN30-06-2015
Ngày hiệu lực: 30-06-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
1299/SNN-TCCB19-06-2015
Ngày hiệu lực: 19-06-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực